Logo Festiwalu
24 grudnia 2020 - 2 lutego 2021

Festiwal Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych “Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodziył...”

Rodzina Lassaków „Heliosów”

Rodziny Lassaków i Maciatów kontynuują wielopokoleniowe tradycje muzykowania.

Pradziadek Szymon Lassak z Zębu budował w 1904 roku Kapliczkę w Jaszczurówce wg projektu Stanisława Witkiewicza. W tym też roku urodził się jeden z jego synów, Franciszek (dziadek Tomasza i Janusza) – cieśla, wybitny prymista i krawiec „portek” góralskich. Przekazał swoje umiejętności synom i wnukom. Janusz jest prymistą, nauczycielem muzyki góralskiej, absolwentem Technikum Budowlanego. Na Festiwalu Na Góralską Nutę w Chicago trzykrotnie z rzędu zdobył I miejsce i został uhonorowany Nagrodą Specjalną – Złóbcokami. Na 47. MFFZG w Zakopanem otrzymał Nagrodę Sabałowych Gęśli. Tomasz jest muzykantem, śpiewakiem, technikiem budowlanym, wiernie kontynuującym góralskie tradycje architektoniczne. Wygrywał konkursy śpiewu pytackiego, konkursy dorożkarskie przy Jesieni Tatrzańskiej w Zakopanem. Był solistą opery góralskiej Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu.

W rodzinie Maciatów Józef Maciata – muzykant, stolarz – grał w zespołach regionalnych, uczył dzieci z Białego Dunajca gry na skrzypcach. Swoim dzieciom przekazał miłość do muzyki i kultury góralskiej. Janina jest etnografem i absolwentką Akademii Ekonomicznej. Halina ukończyła Politechnikę Krakowską, jest etnomuzykologiem, pedagogiem, jurorem konkursów ludowych, m.in. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Stanisław Maciata jest inżynierem, był długoletnim pracownikiem Starostwa Nowotarskiego w Wydziale Architektury. Rodzeństwo było członkami licznych zespołów regionalnych (m.in.: „Małe Podhale”, „Zespół im. A. Skupnia Florka” z Białego Dunajca, „Hyrni” z Chicago) oraz instruktorami studenckiego zespołu „Skalni”.

Młode pokolenie, kuzynki: Katarzyna, Anna, Michalina i Helena należą do Zespołu im. Klimka Bachledy. Siostry Katarzyna i Anna są absolwentkami Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, w klasie skrzypiec i fortepianu. Są laureatkami konkursów muzycznych, plastycznych i literackich. Katarzyna ukończyła studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w klasie skrzypiec prof. UMFC, dra hab. Janusza Wawrowskiego oraz filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim. Występuje jako solistka i kameralistka z zespołem Warsaw String Players oraz z Tatrzańską Orkiestrą Klimatyczną. Zdobyła pierwsze miejsce w XVII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Pamiętajmy o Osieckiej”. Jako prymistka jest laureatką Międzynarodowego Konkursu Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych, „Sabałowych Bajań”, „Berdowego Muzykowania”. Anna studiuje śpiew solowy w klasie prof. dr hab. Jadwigi Rappé na UMFC oraz prawo na UKSW. Siostry Michalina i Helena należą do góralskiego zespołu studenckiego „Skalni”. Michalina ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ze specjalizacją magisterską w nowoczesnej syntezie i fizykochemii organicznej. Helena studiuje filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Obie rodziny są laureatami Konkursu Kapel Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Wspólnie wygrali Konkurs Kapel w Chicago. Rodzina zdobyła I Nagrodę na Przednówku w Polanachw Kościelisku, I miejsce na „XI Dziadońcynym Graniu” w Bukowinie. Biorą czynny udział w uroczystościach kościelnych, działalności Związku Podhalan oraz w licznych wydarzeniach kulturalnych na Podhalu, a także w kraju i za granicą. Występowali w operze góralskiejOjciec Święty Jan Paweł II na Podhalu, której wystawienia odbyły się w Teatrze Narodowym, Operze Krakowskiej i Teatrze Capranica w Rzymie.

 

Patroni i partnerzy

Poprzedni Patroni i Partnerzy Następny Patroni i Partnerzy