Logo Festiwalu
12-20 sierpnia 2021

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

Lachy – Polska

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Lachy” jest najstarszą grupą folklorystyczną powstałą w Nowym Sączu. Nieprzerwanie  działa od 1956 roku, prezentując folklor Lachów Sądeckich. W ciągu 50 lat swojej działalności dał ponad 1800 koncertów krajowych i zagranicznych. Jest laureatem licznych nagród, mi.in. trzech złotych ciupag zdobytych w latach 1965, 1970, 1989. W 2007r. zespół otrzymał nagrodę im. Oskara Kolberga. Na scenie festiwalowej zespół przedstawi program „Andrzejki”. Na Sądecczyźnie, jak i wielu innych także regionach, wieczór poprzedzający dzień św. Andrzeja był poświęcony wróżbom dziewcząt, które przy pomocy różnych praktyk chciały się dowiedzieć, czy w nadchodzącym karnawale wyjdą za mąż i jaki będzie ich przyszły mąż. Znanych było wiele sposobów wróżenia, jak lanie ciepłego wosku na wodę, przekładanie butów w kierunku drzwi, czy losowanie spod garnuszka różańca, mirtu lub obrączki. W dawnych czasach wróżby te były traktowane bardzo poważnie, jednak począwszy od okresu międzywojennego stawały się okazją do wesołej zabawy. Akcja prezentowanego widowiska dzieje się w izbie, gdzie młodzież wykorzystując wyjście rodziców do sąsiada, urządzają, za ich przyzwoleniem, wróżby i wspólną zabawę. Na uwagę zasługują  zróżnicowane stroje – zarówno damskie jak i męskie – zależne od przynależności do grupy społecznej, majątkowej czy stanu cywilnego. Kierownikiem zespołu jest Zuzanna Poręba. Zespół zaprezentuje się w kategorii II – artystycznie opracowanej.