Logo Festiwalu
12-20 sierpnia 2021

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

Animacje dla najmłodszych

Animacje będące zajęciami o charakterze edukacyjnym, ruchowym, muzycznym, tanecznym i odkrywczym, to oferta kierowana do dzieci i młodzieży, które mogą skorzystać z zajęć ukierunkowanych na różnorodne dziedziny sztuki ludowej.

Fascynacja oraz rozbudzony w młodym obserwatorze zapał może zaowocować sympatią i szacunkiem do kultury tradycyjnej. Efektem może stać się identyfikowanie kultury ludowej jako zjawiska pozytywnego i wartego kultywowania. Zapraszamy do udziału w animacjach.

Poprzedni Patroni i Partnerzy Następny Patroni i Partnerzy