Logo Festiwalu
16-22 sierpnia 2020

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich

„Wesele. Między przeszłością a teraźniejszością”. Publikacja pokonferencyjna

Wesele to jeden z obrzędów rodzinnych o dużej randze społecznej. Obudowane szeregiem symbolicznych gestów i utrwalonych tradycją zachowań stanowiło początek istnienia nowej komórki społecznej jaką jest rodzina. Nieodłącznym elementem wesela były pieśni – zarówno obrzędowe jak i towarzyszące tańcom.  Zmiany cywilizacyjne spowodowały, że pełne symboliki formy obrzędowe straciły swój pierwotny sens a niektóre przeobraziły się w formę ludyczną. Nadal jednak z weselem wiążą się określone zwyczajem zachowania i normy, mocno zróżnicowane w zależności od regionu i kultury.

Konferencja naukowa podczas 51 MFFZG pokazała bogactwo i różnorodność tradycji weselnych. W publikacji znajdują się referaty: Zbigniewa J. Przerembskiego, Bożeny Lewandowskiej, Doroty Majerczyk, Marii Kukuc – Frączystej, Malwiny Kołt, Mikósa Brauna, Mircea Cimpeanu, Evgeniy Grancharovej, Bϋlenta Kurtişģlu oraz Marii Baliszewskiej.

Patronatem naukowym konferencję objęli: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Patronat medialny / Partnerzy

Poprzedni Patroni i Partnerzy Następny Patroni i Partnerzy