Logo Festiwalu
16-22 sierpnia 2020

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich

Kreatywność nagrodzona

Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich „Górale świata sercem w Zakopanem” odbyły się animacje dla najmłodszych. Wręczenie nagród, ufundowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbyło się w poniedziałek 21 września w sali obrad Urzędu Miasta Zakopane.
Były to zajęcia o charakterze edukacyjnym, ruchowym, muzycznym, tanecznym i odkrywczym. Oferta skierowana do dzieci i młodzieży, które skorzystały z zajęć ukierunkowanych na różnorodne dziedziny sztuki ludowej. Fascynacja oraz rozbudzony w młodym obserwatorze zapał może zaowocować sympatią i szacunkiem do kultury tradycyjnej. Efektem może stać się identyfikowanie kultury ludowej jako zjawiska pozytywnego i wartego kultywowania.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w animacjach.

(KT)

Patronat medialny / Partnerzy

Poprzedni Patroni i Partnerzy Następny Patroni i Partnerzy