PRZEGLĄD FILMÓW O SZTUCE ZAKOPANE 2019


10.04.2019 / ŚRODA

  • KINO MIEJSCE

UROCZYSTE OTWARCIE PRZEGLĄDU

POKAZ FILMU „ RZEŹBIARZ Z KAMERĄ” Z MUZYKĄ NA ŻYWO.

GODZ. 19.00

Reż. Marcin Giżycki

2018 rok 29 min.

Dokumentalny film zrealizowany techniką found footage zmontowany przez Marcina Giżyckiego z nagrań realizowanych amatorską kamerą Pathe Baby przez znanego rzeźbiarza Augusta Zamoyskiego w latach 1927 -1929. Zamoyski pozostawił bez-cenny dokument życia polskiego ziemiaństwa w latach dwudziestych ubiegłego wie-ku, jak również sportretował przyjaciół artystów, m.in. Artura Rubinsteina, Louisa Marcousissa, Moïse Kislinga, Adolfa Loosa, oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego). Dzięki oku artysty, autorowi udało się stworzyć fascynujący obraz epoki. Projekcji będzie towarzyszyć muzyka na żywo szczecińskiej formacji jazzowej „The Beat Freaks” . Zainspirowany zdjęciami Augusta Zamoyskiego zespół stworzył ścieżkę dźwiękową, która stała się integralną częścią filmu.

Po projekcji spotkanie z Piotrem Muszalski – autorem zdjęć dodatkowych oraz Marylą Śledzia-nowską i Anną Lipą z Muzeum Literatury w Warszawie.

Galę otwarcia i spotkanie prowadzi Ryszard Jaźwiński.11.04.2019 / CZWARTEK

  • KINO MIEJSCE

I POKAZ KONKURSOWY FILMÓW

GODZ. 10.30 – 13.00

II POKAZ KONKURSOWY FILMÓW

GODZ. 14.00 – 16.00

III POKAZ KONKURSOWY FILMÓW

GODZ. 17.00 – 19.00


  • CZERWONY DWÓR

POKAZ FILMU „POŻEGNANIE JESIENI”

GODZ. 17.00

Reż. Mariusz Treliński

1990 rok 98 min.

Film „Pożegnanie jesieni” jest adaptacją powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza pod tym samym tytułem. To ponura groteska o nadchodzącym przeobrażaniu świata bohaterów Pożegnania jesieni. Wg. autora dotychczasowy porządek świata ulega rozkładowi , zostaje zburzony, ale następujący po rewolucji syndykalistyczno-komunistycznej świat nie jest lepszy. Obawy autora książki okazały się uzasadnione, a sam Witkiewicz stał się ofiarą ponurej wizji oraz spełniającej się rzeczywistości nadchodzącej w naszej części Europy.

Film prezentujemy z okazji 90 rocznicy śmierci S.I. Witkiewicza.

Po pokazie spotkanie z Marią Pakulnis i Bogdanem Mozerem. Spotkanie poprowadzi Jerzy Arma-ta.


POKAZ SPECJALNY„JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA”

GODZ. 20.30

Reż. Damian Nenow

2018 rok 85 min.

Oparta na książce Ryszarda Kapuścińskiego historia reportera realizującego swoją misję w ogarniętej wojną Angoli w 1975 roku. Podczas wyprawy Kapuściński zdaje sobie sprawę, że jest świadkiem wydarzeń, których znaczenie będzie wymagać wyjścia poza rolę obserwatora. To po-zwoli mu narodzić się ponownie, zarówno jako pisarzowi, jak i człowiekowi. Pod względem for-malnym film jest stylizowaną animacją z fragmentami zdjęć dokumentalnych. Za pomocą narracji animacyjnej opowiedziano historię dziejącą się w przeszłości oraz oddano surrealistyczne realia wojny. Dokument pozwolił autorom uwzględnić pamięć tych, którzy przeżyli, a historii dodać realizmu.

Po pokazie spotkanie z twórcami filmu. Spotkanie poprowadzi Jerzy Armata.


12.04.2019 / PIĄTEK

  • KINO MIEJSCE

I POKAZ KONKURSOWY FILMÓW

GODZ. 10.30 – 13.00

II POKAZ KONKURSOWY FILMÓW

GODZ. 14.00 – 16.00

III POKAZ KONKURSOWY FILMÓW

GODZ. 17.00 – 19.00

POKAZ SPECJALNY „KSIĄŻĘ I DYBUK”

GODZ. 20.00

Reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski

2017 rok 82 min.

Film jest opowieścią o Michale Waszyńskim, autorze wielu przedwojennych filmów z Eugeniuszem Bodo. Po wojnie był producentem hollywoodzkich hitów z Sofią Lo-ren i Claudią Cardinale. Autorzy filmu próbują odpowiedzieć na pytanie –kim na-prawdę był Mosze Waks? Sprawnym oszustem, artystą czy prawdziwym arystokratą. Zmarł jako książę Michele Waszynski w Hiszpanii.

W 2017 roku film zdobył nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w We-necji w sekcji Wenecja Klasyka.

Po projekcji spotkanie z autorami filmu Małgorztą Zacharko - producentką filmu oraz Andrzejem Dąbrowskim - montażystą.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Szydłowska.13.04.2019 / SOBOTA

  • KINO MIEJSCE

I POKAZ KONKURSOWY FILMÓW

GODZ. 10.00 – 12.30

II POKAZ KONKURSOWY FILMÓW

GODZ. 13.00 – 15.00  • MIEJSKA GALERIA SZTUKI

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW oraz koncert

GODZ. 18.00

Galę zamknięcia prowadzi Agnieszka Szydłowska14.04.2019 / NIEDZIELA

  • KINO MIEJSCE

POKAZ ETIUDY ZREALIZOWANEJ PODCZAS WARSZTATÓW I NAGRODZONYCH FILMÓW 

GODZ. 12.00 – 15.00

Przeglądowi towarzyszą podobnie jak w ubiegłym roku Warsztaty Filmowe prowadzone przez operatorów PWSFTviT prof. Zbigniewa Wichłacza i Józefa Romasza.