Zakończyły się obrady komisji konkursowej XLIVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej.

Jury w składzie: Adam Ziemianin - przewodniczący, Maria Mateja Torbiarz, Maria Śliwińska i Mieczysław Mantyka zapoznało się z wierszami nadesłanymi na tegoroczny konkurs. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy piszący w języku literackim lub w gwarze góralskiej. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie Uroczystych Posiadów Pisarzy Podhalańskich rozpoczynających 51. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w sierpniu br. w Zakopanem.

(NK)