Parada dorożek ulicami Zakopanego

Mistrzostwa Podhala w Powożeniu, konkurs na Fiakra Roku, oraz na Śpiew Pytacki
Górna Rówień Krupowa

KONCERT NA FOLKOWĄ NUTĘ (koncert biletowany)
namiot festiwalowy, Dolna Rówień Krupowa