KOMEDA

Słynne tematy Krzysztofa Komedy w nowych aranżacjach autorstwa Józefa Eliasza na big-band i orkiestrę kameralną. W roli gościa specjalnego wystąpi wybitny saksofonista altowy Henryk Miśkiewicz.

Eljazz Big-Band – orkiestra jazzowa założona w 1999 w Bydgoszczy przez perkusistę, bandleadera i animatora życia muzycznego Józefa Eliasza. Zespół zdobył liczne laury na konkursach w Polsce i za granicą, występował na prestiżowych festiwalach (m.in. Probaltica, Bydgoszcz Jazz Festiwal, Pomorska Jesień Jazzowa, European Jazz Meetings, Złota Tarka), koncertował w Łazienkach Królewskich, w Pałacu w Wilanowie, Filharmonii Pomorskiej i Operze Nova w Bydgoszczy. Eljazz Big-Band współpracuje m.in. z Janem Ptaszynem Wróblewskim, Krzysztofem Herdzinem, Lorą Szafran, Januszem Szromem, Henrykiem Miśkiewiczem, Maciejem Sikałą, Adamem Wendtem, zrealizował kilka autorskich projektów, m.in. „Wspomnienia”, „W rytmie Chopina”, „Sacred Concert – Duke Ellingon”.

Józref Eliasz – dyrygent / conductor

Miłosz Gawryłkiewicz - trąbka, flugelhorn / trumpet, flugelhorn

Marcin Gawdzis - trąbka, flugelhorn / trumpet, flugelhorn

Jakub Marszałek - trąbka, flugelhorn / trumpet, flugelhorn

Tomasz Gluska - trąbka, flugelhorn / trumpet, flugelhorn

Krzysztof Beszczyński – puzon / trombone / tenor saxophone, clarinet

Łukasz Rakalski – puzon / trombone

Wijciech Czapiewski – puzon / trombone

Paweł Kalicki - puzon basowy / bass trombone

Szymon Łukowski - saksofon altowy, sopranowy, klarnet / alto saxophone, soprano, clarinet

Adam Kołacki - saksofon altowy, klarnet / alto saxophone, clarinet

Wojciech Piórkowski - saksofon tenorowy, klarnet / tenor saxophone, clarinet

Zbigniew Jodłowski - saksofon tenorowy, klarnet / tenor saxophone, clarinet

Jacek Rodziewicz - saksofon barytonowy / baritone saxophone

Adam Lemańczyk – fortepian / piano

Grzegorz Nadolny - kontrabas, gitara basowa / double bass, bass guitar

Piotr Olszewski – gitara / guitar

Józef Eliasz – perkusja / percussion


Pan Ton Ensemble – klasyczna orkiestra kameralna utworzona z absolwentów i studentów Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, Akademii Muzycznej w Katowicach i Akademii Muzycznej w Krakowie. Kieruje nią skrzypaczka Karolina Szymbara, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu, uczestniczka kursów mistrzowskich prowadzonych przez Thomasa Brandisa, Norberta Brainina, Fritza Händschkego, Rolanda Baldiniego, Valerego Klimova, Wandę Wiłkomirską. Repertuar Pan Ton Ensemble obejmuje dzieła z różnych epok; orkiestra nie stroni od eksperymentów, łącząc wykonywaną muzykę z projekcjami filmowymi i udziałem artystów uprawiających różne gatunki sztuki.

Karolina Szymbara - Skrzypce / Violin 1

Katarzyna Pawlikowska - Skrzypce / Violin 1

Magdalena Siudyszewska - Skrzypce / Violin 1

Karolina Bartczyszyn - Skrzypce / Violin 2

Katarzyna Trebunia - Skrzypce / Violin 2

Dominik Matczak - Skrzypce / Violin 2

Joanna Dyjak - Altówki / Viola

Paweł Riess - Altówki / Viola

Łukasz Laxy - Wiolonczele / Cellos

Jakub Gucik - Wiolonczele / Cellos

Mateusz Grzybek - Kontrabas / Double bass

KOMEDA
Eljazz Big-Band and Pan Ton Ensemble

The famous themes by Krzysztof Komeda in the brand-new arrangements by Józef Eliasz, for a big-band and a chamber orchestra, featuring Henryk Miśkiewicz, an outstanding alto saxophonist, as the guest star.

Eljazz Big-Band - a jazz orchestra formed in 1999, in Bydgoszcz, by a percussionist, bandleader, and a charismatic musical scene activist - Józef Eliasz. The band won numerous prizes at various jazz competitions in Poland and abroad, performed at prestigious festivals (including Probaltica, Bydgoszcz Jazz Festival, Pomeranian Jazz Autumn, European Jazz Meetings, Złota Tarka), gave concerts at the Royal Łazienki Parkland, at the Wilanów Palace, at the Pomorska Philharmonic Hall and Opera Nova in Bydgoszcz. Eljazz Big-Band regularly collaborates with, inter alia, Jan Ptaszyn Wróblewski, Krzysztof Herdzin, Lora Szafran, Janusz Szrom, Henryk Miśkiewicz, Maciej Sikała, and Adam Wendt. Eljazz Big-Band claims several original projects to its credit, including: "Memories", "In Chopin's rhythm", "Sacred Concert - Duke Ellingon".

Pan Ton Ensemble - a classical chamber orchestra made up of the graduates and students of the Musical University of Warsaw, Academy of Music in Katowice, and the Academy of Music in Krakow. It is headed by a violinist Karolina Szymbara, a graduate of the Fryderyk Chopin Music University, Universität für Musik und darstellende Kunst in Vienna, an attendee of master classes conducted by Thomas Brandis, Norbert Brainin, Fritz Händschke, Roland Baldini, Valery Klimov, and Wanda Wiłkomirska. The repertoire of Pan Ton Ensemble comprises the pieces originating in different periods. The orchestra does not shy away from experimentation, creatively augmenting its musical performances with film screenings, and frequently inviting in the artists involved in other domains of the arts.