Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Podegrodzie”

Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Podegrodzie” patronuje Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu, z którego to zespół pochodzi. Historia powstania Zespołu związana jest z imprezą pod nazwą „Święto Gór” zorganizowaną w 1937 roku. Data ta uważana jest za datę powstania Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Podegrodzie”. Prezentacja obyczajów podegrodzkich obejmuje „Wesele Podegrodzkie”, „Wiązowiny”, „Zielone Świątki”, „Dożynki”. W programie Zespołu znajdują się typowe dla regionu lachowskiego tańce oraz wiązanka melodii i przyśpiewek tzw. „Granka podegrodzka”. Złotymi zgłoskami w historii Zespołu „Podegrodzie” zapisze się zapewne rok 2008. To rok wielkich osiągnięć i wspaniałych nagród. Na jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem Zespół „Podegrodzie” zdobył najwyższy laur festiwalowy „Złotą Ciupagę” w kategorii zespołów autentycznych. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż Zespół ma w swym dorobku już 4 „Złote Ciupagi” zdobyte na tymże festiwalu. Wcześniej zdobył „Złote Ciupagi” w 1968, 1972 i 1976 roku.

Zespół wystąpi podczas koncertu Złote Ciupagi.