Polska, Zespół Regionalny „Górale Łąccy”

Zespół powstał jesienią 1933 r., jako grupa ludzi z programem artystycznym, na który składały się pieśni, muzyka i tańce ludowe regionu „górali białych”. Jego założycielką i pierwszym kierownikiem, aż do wybuchu II wojny światowej, była Maria Chwalibóg - miejscowa nauczycielka. W latach 1939-46 zespół zawiesił swoją działalność, ale po wojnie został zreorganizowany z inicjatywy byłych członków. Od 1991 r. zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku. Zespół prezentuje żywiołowe tańce, piękny śpiew z towarzyszeniem kapeli góralskiej, składa się z dwóch grup – młodych i starostów, czyli dwóch pokoleń górali łąckich w sumie około 40 osób. Zespół Regionalny „Górale Łąccy” to nie tylko kultywowanie tradycji regionu, ale także sposób na czynne spędzenie wolnego czasu, na rozwój życia towarzyskiego, którego temperament zawiera się w żywiołowych tańcach, pięknym śpiewie i ślicznym stroju „górali białych”. Obecnie kierownikiem zespołu jest Łukasz Ukleja. Zespół rokrocznie uświetnia wiele imprez na terenie kraju i poza jego granicami. Na festiwalu zespół zaprezentuje tradycyjne „Wesele Łąckie”, zobaczymy poszczególne etapy weselnego obrzędu: moment powrotu z kościoła, oczepiny, tańce weselne. Na scenie nie zabraknie wiązanki tradycyjnych tańców łąckich, m.in. obyrtane polki.

Zespół zaprezentuje się w kategorii I: tradycyjnej