Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej jest świętem młodości i kultury z okazji Dni Zakopanego, które mocą uchwały nr XLIII/437/2002 Rady Miasta Zakopanego z dnia 31 lipca 2002 r. powstały dla upamiętnienia niezapomnianej w Zakopanem i pod Tatrami wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w czerwcu 1997.

W roku 2016 już po raz jedenasty organizowany jest Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej, poświęcony osobie i nauce Jana Pawła II. W spotkaniach uczestniczą dzieci i młodzież z całej Polski poprzez wspólną modlitwę i przenikanie się pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej, w temacie literatura, plastyka, muzyka, teatr.

W tym roku Miłosierdzia Bożego hasłem przewodnim zakopiańskiego Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej stanie się fragment z Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II, Christifideles Laici, 30 XII 1988: „Otwórzcie się na największy dar Boga, na Jego miłość, która przez Krzyż Chrystusa objawiła się światu jako miłość miłosierna. Bądźcie gotowi świadczyć sprawie człowieka. Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga! Niech w jej blasku i cieple ocala swoje człowieczeństwo!”.