Dzień 1

 1. Kamera filmowa – budowa, podstawowe, najważniejsze funkcje ustawień kamer (m.in. balans, zebra, zapis 25P). Przygotowanie kamery do pracy.
 2. Statyw – niezbędne narzędzie w pracy operatora filmowego. 
 3. Język filmu - podstawowe pojęcia (m.in. kadr, ujęcie, scena, sekwencja; plany filmowe i ich znaczenie).
 4. Czym jest ruch kamery w filmie? (Kamera statyczna, panorama, jazda, kamera „z ręki”, zoom).
 5. Analiza zrealizowanych materiałów.

Ćwiczenia warsztatowe:

„Co mi w duszy gra” – samodzielna realizacja filmowa (3-5 ujęć „montowanych” w kamerze).


Dzień 2

 1. Światło, oświetlenie, oświetlanie (niezwykła rola światła w filmie, przykłady kreacji).
  2. Portret w filmie i jego znaczenie. Oświetlanie portretu na użytek dramaturgii filmowej.
  3. Podstawy inscenizacji (oś akcji, zasada trójkąta).
  4. Master shot - funkcja długiego ujęcia w filmie.
  5. Analiza zrealizowanych materiałów

Ćwiczenia warsztatowe:

Master shot – mój „film” w jednym ujęciu.


Dzień 3

 1. Czym jest montaż filmowy? (Digitalizacja i opracowanie materiałów filmowych do właściwego montażu, pierwsze próby montażu nakręconych materiałów: obrazu i dźwięku).
 2. Analiza zrealizowanych podczas warsztatów materiałów

Ćwiczenia warsztatowe:

Ciąg dalszy samodzielnej pracy z kamerą – praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Dzień 4

 1. Wybór, opracowanie i montaż materiałów zrealizowanych przez uczestników warsztatów.
  2. Analiza krótkiego filmu wykonanego podczas zajęć warsztatowych.