§ 1

 1. 21. Przegląd Filmów o Sztuce odbędzie się w terminie 11.04. – 15.04.2018 w Zakopanem.


§ 2

 1. Organizatorem Przeglądu Filmów o Sztuce jest Burmistrz miasta Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury.

§ 3

 1. Do przeglądu można zgłaszać filmy wyprodukowane w latach 2014 -2017.


§ 4

 1. Do przeglądu można zgłaszać filmy dokumentalne i telewizyjne reportaże poświęcone różnym dziedzinom sztuki – malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, muzyka, literatura, teatr, film, balet, grafika, architektura (o łącznym czasie trwania do 60 min.).
 2. W przeglądzie mogą brać udział również filmy krótkometrażowe filmy fabularne i animowane poświęcone sztuce (o łącznym czasie trwania do 30 min.).
 3. Z przeglądu wyłączone są filmy reklamowe i teledyski.


§ 5

 1. O zakwalifikowaniu filmu do przeglądu decyduje Komisja Selekcyjna Przeglądu Filmów o Sztuce.
  Komisja selekcyjna w składzie: Urszula Dubowska, Jerzy Armata, Maciej Wojak.


§ 6

 1. Filmy zakwalifikowane do przeglądu oceni profesjonalne Jury, składające się z reżyserów, krytyków sztuki, artystów                    i historyków sztuki.
 2. Jury przyznaje Grand Prix.
 3. Procedura wyłaniania laureata przeglądu jest protokołowana.
 4. Informacja o członkach Jury zostanie opublikowana na stronie www.pfos.pl i w katalogu festiwalowym.


§ 7

 1. Jury 21. Przeglądu Filmów o Sztuce przyzna:
  Nagrodę Główną, na która składa się statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł
  Nagrodę Drugą – statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł
  Nagrodę Trzecią  – statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł


§ 8

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas gali 21.Przeglądu Filmów o Sztuce.


§ 9

 1. Termin nadsyłania filmów na konkurs trwa od 10.01.2018 do 10.03.2018 roku.


§ 10

 1. Filmy do selekcji zgłaszać należy w następujący sposób:
  • wypełniając kartę zgłoszenia online dostępną na stronie www.pfos.pl
  • wgrywając plik MP4 lub MOV lub przesyłając publiczny lub prywatny link video z hasłem lub bez,                                                    z nieograniczonym dostępem lub bez, z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym – Vimeo, YouTube, itp. W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane.


§ 11 

 1. O zakwalifikowaniu filmu do przeglądu zgłaszający zostaną powiadomieni mailowo. Wyniki selekcji zostaną opublikowane      na stronie www.pfos.pl dnia 30 marca 2018 roku.
 2. Filmy zakwalifikowane do przeglądu należy przesyłać na nośnikach: DCP (preferowany), DVD lub Blu-ray.
 3. Wraz z filmem należy przesłać kadry przeznaczone do publikacji w katalogu festiwalowym i materiałach promocyjnych.

Wysyłka materiałów na koszt zgłaszających z dopiskiem Przegląd Filmów o Sztuce na adres:

Zakopiańskie Centrum Kultury
Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego
Przegląd Filmów o Sztuce 
Ul. Krupówki 41 
34-500 Zakopane


§ 12

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów filmu w materiałach promocyjnych. 21.PFoS jako  organizator może wykorzystać fragmenty filmu (nie dłuższe niż 2 min. lub 10 % długości filmu, w przypadku krótkich metraży) w celach promocyjnych PFoS, w tym w celu przy produkcji filmów reklamowych festiwalu, materiałów informacyjno - promocyjnych i ich emisji, na stronie www.pfos.pl, kanale YT oraz na profilach w social mediach dedykowanych Przeglądowi


§ 13 

 1. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu oraz postanowień zawartych                        w formularzu zgłoszeniowym, a także oświadczenie, że osoba zgłaszająca film jest do tego uprawniona, zaś udział filmu                    w niniejszym konkursie nie narusza niczyich praw autorskich ani żadnych przepisów prawa.