Przegląd filmów o sztuce
11.04. – 15.04.2018 Zakopane

21. Przegląd Filmów o Sztuce - formularz zgłoszeniowy

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza

Film
Reżyser
Producent
Dystrybucja

Wyrażam zgodę na:

  1. Dwu lub trzykrotne publiczne wyświetlenie filmu w trakcie XXI PFoSz zgodnie z regulaminem 21. PFoSz;
  2. Wykorzystanie fragmentów zgłaszanego filmu (nie dłuższych niż 2 minuty lub 10 % długości filmu w przypadku krótkich metraży) w celach promocyjnych PFoSz, w tym w celu produkcji filmów reklamowych festiwalu, materiałów informacyjno – promocyjnych i ich emisji, zamieszczanie powyższych fragmentów w Internecie na portalu YouTube, Facebook, Instagram należących do PFoSz, oraz na utrwalanie i zwielokrotnianie filmu poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz wytwarzanie egzemplarzy filmu dowolną techniką wyłącznie na potrzeby i w związku z przeprowadzeniem 21. PFoSz;
  3. Oświadczam, że za korzystanie z filmu w powyższym zakresie, zgłaszający, producent oraz twórcy filmu nie roszczą sobie żadnego wynagrodzenia.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przeglądu XXI PFoSZ, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U nr 133 poz.833.

Oświadczam, że :

  1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu 21. Przeglądy Filmów o Sztuce, Zasadami Zgłoszeń Filmów do Konkursu i akceptuję warunki określone w w/w dokumentach, a wszystkie dane podane w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
  2. Kopię wzorcową lub eksploatacyjną filmu zgłoszonego do konkursu w idealnym stanie technicznym zobowiązuję się udostępnić na czas trwania Przeglądu dla potrzeb realizacji programu Przeglądu i dostarczyć na własny koszt. Adres do wysyłki: Zakopiańskie Centrum Kultury, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane z dopiskiem "Konkurs-Przegląd Filmów o Sztuce"


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przeglądu XXI PFoSZ, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U nr 133 poz.833.

Zgłoszenia na konkurs 21.Przeglądu...

Tryb nadsyłania zgłoszeń do konkursu 21.Przeglądu Filmów o Sztuce został...

Kino Miejsce

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” wspólnie z Miastem Zakopane i Zakopiańskim Centrum...

POKAZ FILMÓW O SZTUCE...

Miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury serdecznie zapraszają w dniach 5 – 7 października...

FILM WIDEO