UKRAINA Prekarpatia

Zaledwie sto kilometrów od najwyższego szczytu Ukrainy, czyli mierzącej 2061 m n.p.m. Howerli, leży miasto Ottynia, nazywane czasem bramą Pokucia i Huculszczyzny. Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku działa tam Zespół Pieśni i Tańca PRYKARPATTIA, zajmujący się odkrywaniem, ochroną i promocją folkloru ukraińskiego regionu Prykarpattia. Nie jest to zadanie łatwe, biorąc pod uwagę trudną historię polityczną i duże zróżnicowanie etniczne tych terenów. Pokucie i Huculszczyzna to okolica zamieszkiwana niegdyś przez Ukraińców, Łemków, Hucułów, Bojków, Polaków, Żydów i członków innych grup etnicznych. Obecnie podziały administracyjne nie zawsze pokrywają się z dawnymi podziałami językowymi czy etnicznymi. Miłość do lokalnej tradycji i folkloru jest tym, co pozwala niezależnie od podziałów budować poczucie własnej tożsamości i przynależności regionalnej. Efektem pracy członków zespołu są barwne przedstawienia oparte na bogactwie muzycznych i tanecznych tradycji wspomnianych grup etnicznych. Na zakopiańskiej scenie zobaczymy bogato zdobione stroje łemkowskie i huculskie, tańce inspirowane obrzędami weselnymi oraz usłyszymy melodie wywodzące się z obrzędów uzdrawiających.

Zespół wystąpi w kategorii III stylizowanej.