BUŁGARIA Nevrokopski

W południowo-zachodniej Bułgarii rozciąga się pasmo górskie Piryn. Kilometr ponad okolicznymi wioskami wznosi się trzeci najwyższy szczyt Półwyspu Bałkańskiego Wichren (2914 m n.p.m.). Dawniej wierzono, że jest on siedzibą boga Peruna, od którego imienia prawdopodobnie wzięły nazwę góry i cały region. W pachnącej żywicą sosnowych lasów okolicy ma swoje korzenie piryński folklor, o którego podtrzymanie od ponad siedemdziesięciu lat starają się członkowie zespołu Nevrokop. Nazwa zespołu odnosi się do etnograficznego regionu nevrokopskiego obejmującego wspomniane tereny oraz górskie obszary greckiej Macedonii. Grupa powstała w usytuowanym między górami Piryn i Rodopami, miasteczku Goce Dełczew. Artyści przedstawią na tegorocznym festiwalu zaadaptowane do warunków scenicznych tradycje związane z obrzędami weselnymi oraz zabawy i tańce. Bogato zdobione stroje i rytmiczne melodie wygrywane na tradycyjnych instrumentach (tamburyny i piszczałki) z pewnością na długo zapadną w pamięć.

Zespół wystąpi w kategorii II artystycznie opracowanej.