Fundamenty pod kościół przy Krupówkach położył ks. Józef Stolarczyk w 1877 roku. Wznoszono go powoli i mozolnie, rękami praojców dzisiejszych górali, z górskiego i twardego kamienia. Budowa miała miejsce w latach 1879-1896 i była możliwa dzięki ofiarności parafian i właścicielowi dóbr zakopiańskich hrabiemu Władysławowo Zamoyskiemu. Budową kierował arch. Józef Dziekoński. Po śmierci ks. Józefa Stolarczyka (6.07.1893) drugim proboszczem Zakopanego został ks. Kazimierz Kaszelewski. Nowy proboszcz dokończył budowę nowego kościoła parafialnego, który został konsekrowany 16.09.1899 r. przez ks. biskupa krakowskiego Jana Puzynę.

Ponad sto lat później, dekretem z dnia 18.01.2016 r. ks. Kardynał Stanisław Dziwisz ustanowił w kościele parafialnym Sanktuarium Najświętszej Rodziny. 31 stycznia odbyła się Msza św. rozpoczynająca nowy rozdział w historii parafii. Tego dnia odprawiona została uroczysta Eucharystia, dziękczynna modlitwa za dar nowego Sanktuarium. W uroczystości udział wzięło wielu parafian, turystów wypoczywających w Zakopanem, przedstawiciele władz miasta. Nie zabrakło pocztów sztandarowych reprezentujących urzędy, służby mundurowe i zakopiańskie szkoły.

Ul. Krupówki 1 A

Więcej informacji na www.swrodzina.net