Koncert, który odbędzie się w niedzielę 7 sierpnia w „Księżówce” to jedyny podczas tegorocznego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, podczas którego nie zabrzmi muzyka organowa. Ponownie wystąpią bohaterki sobotniego koncertu Edyta Fil – flecistka, oraz Ekaterina Antokolskaya  - wiolonczelistka. Obok nich zagra także Anna Śliwa na dawnych instrumentach – fidelu, surdynce, skrzypcach barokowych, a także lirze da braccio. Tak niecodzienne instrumentarium pociąga za sobą równie niecodzienny program – stylizowane na muzykę czasów renesansu kompozycje współczesne, autentyczne utwory z tamtej epoki, a także dzieła barokowe. Na instrumentach solo, a także w duetach fletu z wiolonczelą. To rzadka okazja usłyszenia na żywo muzyki sprzed pięciuset lat, przenoszącej słuchacza w atmosferę dawnych dworów królewskich, tańców pełnych powściągliwego wdzięku, a innym razem radosnych i ekspresyjnych. Anna Śliwa to artystka znana publiczności wielu festiwali w kraju i za granicą, z pewnością możemy więc oczekiwać wspaniałych wrażeń tego popołudnia. Zapraszamy!