Zespół Szkół im. Antoniego Kenara, ul. Kościeliska 36