Zespół powstał w 2004 roku i działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Dunajcu na Podhalu. Grupa kultywuje żywe tradycje góralskiego folkloru, który prezentowała wielokrotnie na scenach krajowych i zagranicznych. Na repertuar zespołu składają się śpiewy, tańce, muzyka i obrzędy górali podhalańskich, a wśród nich takie programy artystyczne jak: Wilijo, Radośniki, Wesele, Kolędnicy, Na polanie. 

Podczas festiwalu w Zakopanem zostanie zaprezentowany program pt. Bursa, przypominający zabawę w mięsopuście. To stary zwyczaj, który zaginął na początku XX wieku. Bursa urządzana była u gazdy, który użyczał swojego domu, albo w opuszczonej chałupie. Organizatorami byli bursioki, czyli parobcy, najczęściej kawalerzy, przebrani stosownie do ról, które odgrywali: mistrz, wójt, subiekt, leśny, cygan, cyganka, dziad. Bursioki zbierali jesienią dary w całej wsi: ziemniaki, zboże, mięso, spyrkę. Gospodarzom, którzy nie darowali nic, robiono psikusy. W ostatnim okresie karnawału urządzano zabawę przy muzyce góralskiej, wcześniej obdarowując gospodarzy uwarzonym przez siebie piwem. W programie prezentowane są charakterystyczne dla końca XIX w. farbanice, wyparte w XX wieku przez materiały fabryczne.

Zespół wystąpi w kategorii I- tradycyjnej.