Zespół powstał w 1965 roku i działa obecnie przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury, przy wsparciu Stowarzyszenia Górali Nadpopradzkich w Piwnicznej - Zdroju. Prezentuje folklor górali nadpopradzkich, zwanych też czarnymi góralami, którzy zamieszkują Piwniczną i jej okolice nad rzeką Poprad w Beskidzie Sądeckim. Na repertuar zespołu składają się pieśni, melodie, zabawy, tańce, obrzędy i zwyczaje mieszkańców Nadpopradzia. W prezentacjach słyszymy także gwarę charakterystyczną dla regionu. Zespół jest laureatem wielu prestiżowych nagród m.in. Nagrody im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. 

W Zakopanem zaprezentuje U Wojciecha sypło ziorno - program przedstawiający zwyczaje związane z zakończeniem pracy przy młocce, na galasiorce na korbe, w jednej z gazdówek w górskim przysiółku Piwnicznej. Po ciężkiej pracy gazda zaprasza na muzyke, podczas której będą śpiewy, tańce, popisy, zagadki oraz wierzenia funkcjonujące w świadomości górali nadpopradzkich, mające na celu zabezpieczenie przed gryzoniami czy zdarzeniami losowymi. W programie zaakcentowana będzie ogromna radość z udanych zbiorów oraz szacunek dla ziarna i chleba. Praca będzie wykonywana za pomocą tradycyjnych narzędzi m.in. galasiorka, mójnek, widły-trójki. Pieśni i tańce opracowano na podstawie wywiadów terenowych i kwerend. Zobaczymy takie tańce jak: polki Jarzembocko, Ściekło czy Śtajer oraz Zamiatana, Polka bez stolek, Madziar.

Zespół wystąpi w kategorii I- tradycyjnej.