Podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli przedstawiciele władz miasta Zakopanego, organizatorów Festiwalu i Jury, ogłoszone zostały wyniki. Rywalizacja 12 zespołów z zagranicy i 4 zespołów z Polski toczyła się w trzech kategoriach, które zostały podzielone w zależności od stopnia scenicznego opracowania tradycyjnego folkloru góralskiego.

Jury pod przewodnictwem dr Bożeny Lewandowskiej przyznało następujące nagrody:

ZŁOTE CIUPAGI:

- w kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tradycyjnej

„Dolina Popradu” z Piwnicznej Zdroju (Polska)

- w kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:

dwie równorzędne Złote Ciupagi otrzymują

Akademia Tradizioni Popolari Citta di Tempio (Włochy)

„The Zemplén Folk Dance Group” (Węgry)

- w kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej

Złotej Ciupagi nie przyznano

SREBRNE CIUPAGI:

- w kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tradycyjnej

„Lubená” (Słowacja)

- w kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:

„Cununa Someşană” (Rumunia)

- w kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej

„Sider Voivoda” (Bułgaria)

BRĄZOWE CIUPAGI:

- w kategorii zespołów prezentujących folklor w formie tradycyjnej

„Folclòrico Dr Gonçalo Sampaio” (Portugalia)

- w kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:

„Grupo de Corosy Danzas de Santomera” (Hiszpania)

- w kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej

„Ivo Lola Ribar” (Serbia)

WYRÓŻNIENIA REGULAMINOWE W POSTACI PARZENICY GÓRALSKIEJ

Jury przyznało:

- zespołowi „Białodunajcanie” z Białego Dunajca (Polska)

za ciekawe odtworzenie dawnego, od lat zapomnianego karnawałowego zwyczaju zwanego bursą

- zespołowi „Limanowianie” z Limanowej (Polska)

za stylowe wykonanie muzyki charakterystycznej dla Lachów Limanowskich

- zespołowi „The Association Agios Ioannis of Theologos” (Grecja)

za zachowanie i popularyzację lokalnych tradycji muzycznych i tanecznych

- zespołowi „Orai – bat” (Francja)

za kultywowanie żywej tradycji karnawału i maskarad w kraju Basków

- zespołowi „Grojcowianie” z Wieprza (Polska)

za spontaniczne i zgodne z tradycją przedstawienie folkloru muzycznego i tanecznego Żywiecczyzny

- zespołowi „Arte y Tradition Ballet Folclorico” (Mexico)

za żywiołową prezentację programu uwzględniającego wielobarwność kulturową regionu Nuevo Leon

Decyzją Jury nagrody pozaregulaminowe przyznano:

- Bukowińskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca (Ukraina) – nagrodę Dyrektora Biura Promocji Zakopanego

- Zespołowi „Białodunajcanie” z Białego Dunajca (Polska) – nagrodę Burmistrza Miasta Zakopane

Jury podkreśliło wysoki i wyrównany poziom prezentowanych programów.- Różnorodność śpiewu, tańców i obrzędów dokumentuje bogactwo kulturowe krajów biorących udział w konkursie. Oglądaliśmy rzadziej występujących na zakopiańskiej scenie artystów z Sardynii, Kraju Basków i Meksyku, co znacząco wsparło edukacyjną misję Festiwalu. Misji tej sprzyjała także refleksja naukowa w postaci organizowanej co roku konferencji, której patronuje Uniwersytet Jagielloński. Z satysfakcją obserwowaliśmy ogromne zainteresowanie publiczności programami wszystkich zespołów. Dziękujemy Władzom Zakopanego za nieustającą życzliwość dla festiwalowych działań, a Organizatorom za możliwość spotkania się w wielkiej Festiwalowej Rodzinie – powiedziała po odczytaniu protokołu przewodnicząca dr Bożena Lewandowska.

fot. Piotr Korczak/Biuro Prasowe 47MFFZG