48. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich odbędzie się w dniach 19-26 sierpnia 2016 roku.
Biuro Promocji Zakopanego przyjmuje zgłoszenia zagranicznych zespołów folklorystycznych z terenów górskich.

Skontaktuj się poprzez e-mail: office@mffzg.pl.

*********

48. International Festival of Highland Folklore in Zakopane will be held on 19th -26th August 2016.
We invite folk ensembles from mountain regions to send applications form to the Festival Office.

Contact with us by e-mail: office@mffzg.pl.